Tilbud

FX Protect – Spectral Rain Coating Z-2

125,97 kr.245,97 kr.

Varenummer (SKU): N/A Kategori:

Beskrivelse

FAREMÆRKNING
H318 – Forårsager alvorlig øjenskade.
H225 – Meget brandfarlig væske og damp.