FX Protect – Spectral Rain Coating Z-2

209,95 kr.409,95 kr.

Varenummer (SKU): N/A Kategori:

Beskrivelse

FAREMÆRKNING
H318 – Forårsager alvorlig øjenskade.
H225 – Meget brandfarlig væske og damp.