FX Protect – Rain Shield R-6

139,95 kr.199,95 kr.

Varenummer (SKU): N/A Kategori:

Beskrivelse

FAREMÆRKNING
H226 – Brandfarlig væske og damp.
H315 – Forårsager hudirritation.
H319 – Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335 – Kan forårsage irritation af luftvejene.