Udsolgt!

FX Protect – Glas Coating S-4H (Op til 3 år / 35.000 km)

Denne vare er p.t. ikke på lager og er derfor ikke tilgængelig.

Varenummer (SKU): N/A Kategori:

Beskrivelse

FAREMÆRKNING
H226 – Brandfarlig væske og damp.
H315 – Forårsager hudirritation.
H319 – Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335 – Kan forårsage irritation af luftvejene.