FX Protect – G-FINITY™ Graphene Coating

369,00 kr.679,00 kr.

Varenummer (SKU): N/A Kategori: Tag:

Beskrivelse

FAREMÆRKNING
H304 – Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H314 – Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317 – Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H360FD – Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.