FX Protect – Surface Agent

99,95 kr.499,95 kr.

Varenummer (SKU): N/A Kategori:

Beskrivelse

FAREMÆRKNING
H225 – Meget brandfarlig væske og damp.
H319 – Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336 – Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.