Tilbud

FX Protect – Gravity Pre-Wash

41,97 kr.59,97 kr.

Varenummer (SKU): N/A Kategorier: ,

Beskrivelse

FAREMÆRKNING
H314 – Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H412 – Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.