FX Protect – Fabric Care F-1

119,95 kr.289,95 kr.

Varenummer (SKU): N/A Kategori:

Beskrivelse

FAREMÆRKNING
H225 – Meget brandfarlig væske og damp.
H319 – Forårsager alvorlig øjenirritation.