Tilbud

FX Protect – Active Foam

41,97 kr.

Varenummer (SKU): N/A Kategori:

Beskrivelse

FAREMÆRKNING
H318 – Forårsager alvorlig øjenskade.
H412 – Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.